gron-weg-waterbouw-slider

GWW is een afkorting voor de in de civiele techniek gebruikte term grond-, weg- en waterbouw.

GWW omvat een groot aantal disciplines in deze bouwtak zoals de bouw van dijken, bruggen, kanalen, cultuurtechnisch grondwerk, baggerwerken, waterbouw en wegenbouw.

Dijken

Een dijk is een door mensen aangelegde waterkering, die het achterliggende land beschermt tegen overstromingen. Van oudsher worden dijken niet alleen gebruikt als bescherming tegen hoog water maar ook voor andere functies zoals hulpmiddel bij irrigatie en transport.

Er zijn verschillende soorten dijken. Ze zijn grofweg onder te verdelen in zeewaterkerende, rivierwaterkerende en binnenwaterkerende lijnvormige landschapselementen.[1]

Rivierdijken hebben soms een afdeklaag van zand zodat ze tevens gebruikt kunnen worden als weg.

Brug

Een brug is een vaste of beweegbare verbinding voor het verkeer, tussen twee punten die gescheiden zijn door een rivier, kanaal, kloof, dal, weg, spoorweg of een ander obstakel.

Een brug kan ontworpen zijn om een spoorweg, rijbaan, kanaal (kanaalbrug) of waterleiding (aquaduct) te dragen. Een lange brug wordt, als hij over een andere weg of spoorlijn loopt, ook wel een viaduct genoemd. Bruggen over een waterweg hebben soms een beweegbaar onderdeel; bij een kruising met een weg of spoorweg zal men de brug hoog genoeg maken of anders een gelijkvloerse kruising aanleggen.

Baggerwerken

Baggeren omvat ale werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem. Maar ook landaanwinning en opschonen van het oppervlaktewater.

Het woord baggeren komt van bagger, dat is slib dat ontstaat doordat plantenresten, afval, bodemmateriaal en bladeren zich vastzetten op de bodem van vaarwegen. Op den duur kan dit het scheepvaartverkeer of de capaciteit van het afvoeren van water hinderen.

Het baggerslib en -specie regelmatig verwijderen is dan ook belangrijk. Vaak is de bagger verontreinigd waardoor de afvoer gecompliceerder (en duurder) wordt. Nederland en België staan bekend om hun vele baggerbedrijven die dit werk op vele plaatsen over de wereld uitvoeren.

Kosten

Kan Van de Put Multidiensten u versterken met 1 van bovenstaande klussen? Neem dan contact met ons op voor een prijsopgaaf.

Contact

Als u interesse heeft kunt u onderstaand formulier invullen of bellen, sms’en & whatsappen naar
06 23 739 973‎

    Door dit formulier te gebruiken, gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens.